Vzdelávanie

Vzdelávanie mládeže v oblasti energetiky

V súčasnej dobe je energia kľúčovým pilierom našej spoločnosti. Pretrvávajúce problémy s klimatickými zmenami, neustále sa meniace energetické trhy a potreba prechodu na obnoviteľné zdroje energie zdôrazňujú potrebu vyššej energetickej gramotnosti. Je nevyhnutné, aby mladá generácia, ktorá bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o energetických politikách a riešeniach, bola v tejto oblasti dobre informovaná.

Spoločnosť Energios od roku 2021 pôsobí na Slovensku s cieľom zvyšovať energetickú gramotnosť mládeže. 


Ako časť našej misie sme:

  • Organizovali workshopy a semináre pre stredné školy a vysoké školy, kde sme prednášali o dôležitosti obnoviteľných zdrojov energie, úspor energie a budúcnosti energetiky.

  • Spolupracovali s univerzitami na výskumných projektoch zameraných na energetické inovácie, čím sme poskytli študentom príležitosť zapojiť sa do reálneho výskumu.

  • Pripravujeme projekt Energetická gramotnosť v spolupráci s partnermi zo spoločnosti Energetická gramotnosť z ČR,   ktorý je zameraný na vzdelávanie mládeže.  

Veríme, že prostredníctvom týchto iniciatív dokážeme v mládeži vzbudiť záujem o energetiku a posilniť ich schopnosť aktívne sa zúčastňovať na diskusiách a rozhodovaniach týkajúcich sa budúcnosti našej planéty.

Energios je hrdý na to, čo sme dosiahli za krátky čas nášho pôsobenia na Slovensku, a tešíme sa na ďalšie roky práce s našou mladou generáciou pri tvorbe lepšej energetickej budúcnosti.