Regulované subjekty

Na našu spoločnosť sa môžu obrátiť všetky regulované subjekty podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach


Pomôžeme Vám:
  • pri príprava podkladov a komunikácií s inštitúciami verejnej moci, najmä v oblasti energetickej legislatívy,
  • pri vypracovaní znaleckého posudku,
  • ale aj pri riešení tých najzložitejších problémov.