Mestá a obce

Mestá a obce sa na nás môžu spoľahnúť pri:
  • výbere najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu,
  • optimalizácii rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • nastavení optimálneho režimu verejného  osvetlenia (modernizácia, financovanie),
  • energetických auditoch verejných budov, návrhoch na zníženie nákladov,
  • odbornom posúdení a riešení problémov v oblasti odberu pitnej vody a vypúšťaní odpadových vôd,
  • riešenií problematiky zásobovania verejných budov teplom a teplou vodou.