Energetický manažment

Energios je expertom na energetický manažment

Cieľom energetického manažmentu je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby energie. Je aplikovateľný na akúkoľvek oblasť ľudskej aktivity, v ktorej podstatnú časť nákladov predstavujú výdavky na elektrinu, plyn, kúrenie alebo chladenie.

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť pôsobenia.Radi pre vás zabezpečíme:

  • vyhodnocovanie správnosti nameraných údajov,
  • identifikáciu úsporných opatrení,

  • tvorbu akčných plánov a koncepcií,

  • realizáciu úsporných opatrení,

  • sledovanie a vyhodnocovanie dosiahnutých úspor, porovnanie očakávaných a skutočne dosiahnutých úspor energie,

  • aktualizáciu energetických plánov a koncepcií,

  • systematický dlhodobý dohľad nad spotrebou energie.

Okrem toho splníme všetky povinnosti vyplývajúce z energetickej legislatívy. Nebudete tak musieť riešiť unavujúcu byrokraciu spojenú s najrozličnejšími sankciami. Budete prekvapení, koľko peňazí dokážete ušetriť! Neváhajte nás preto kontaktovať. Čím skôr to spravíte, tým viac ušetríte.