Energetický audit

V súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou o energetickej efektívnosti pre vás radi vypracujeme energetické audity a certifikáty o energetickej hospodárnosti budov.

Nejde pritom len o splnenie zákonných povinností, ale hlavne o poskytnutie návrhu súborov opatrení, vedúcich k výrazným úsporám energií vášho podniku, verejných budov a zariadení, ako aj podkladov ku kolaudácii, predaju a prenájmu budov alebo posúdeniu zamýšľaných projektov a investícií.

Spolu s vyššie uvedenými službami dostanete do ruky nástroj, ktorý vás ako spoľahlivý kompas prevedie cez nástrahy najrozličnejších povinností vyplývajúcich zo zákonov a predpisov k efektívnemu podnikaniu a zaslúženému profitu.